رزومه علی اکبر مرادی

زندگینامه: علی اکبر مرادی

http://s6.picofile.com/file/8257259326/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C.jpg

علی اکبر مرادی

سابقه خدمت ۲۸

ساله در آموزش و پرورش